Úvery a pôžičky pre podnikateľov
.Slide00 .Slide01 .Slide2.Slide4.Slide5.Slide6.Slide7.Slide8.Slide9.Slide10

Nebankove uvery

Prihlásenie k účtu: KLIKNUTÍM TU

   V prípade úveru s maximálnou dĺžkou splatnosti sa úroková sadzba pohybuje okolo 10%. Priemerná úroková sadzba je stanovená podľa bonity klienta. Po čerpaní úveru, má každý klient možnosť úver predčasne splatiť bez akýchkoľvek poplatkov.

   Podnikateľský úver máte na dosah. Stačí pár jednoduchých krokov. Zvoľte si typ úveru a podajte si žiadosť, podľa vašich požiadaviek. Po podaní žiadosti vám ihneď pošleme do vašej e-mailovej schránky inštrukcie pre ďalší postup. Podanie žiadosti vás k ničomu nezväzuje, je to váš prvý krok k získaniu úveru. Podnikateľské úvery poskytujeme od roku 2007 z vlastných zdrojov, ako finančná nebanková spoločnosť. Nie sme sprostredkovateľ.

   Podnikateľské financovanie poskytujeme:
úvery a pôžičky pre živnostníkov
úvery a pôžičky pre firmy
start-up investície pre projekty

       Pre získanie úveru, alebo investície do podnikania, je potrebné podať žiadosť o konkrétny produkt. K podaniu žiadosti je nevyhnutné mať vytvorený klientský účet, ktorý si vytvoríte registráciou. Vytvorenie a vedenie účtu je bezplatné. Po vytvorení účtu a prihlásení, získate veľa možností, vrátane vlastnej administrácie. Čokoľvek, čo sa týka vzájomnej komunikácie po Vašom prihlásení, je predmetom obchodného tajomstva a ochrany osobných údajov.

      Úver Vám poskytneme po podaní žiadosti, na základe údajov, ktoré nám doručíte formou Čestného prehlásenia.  Pre schválenie úveru, alebo investície, nie je potrebný ručiteľ ani záruka nehnuteľnosťou. Pri spracovaní  žiadostí, neoverujeme úverový register.

   Za spracovanie žiadosti sa platí zálohovo administratívny poplatok. Poplatok za spracovanie žiadosti je zálohovou úhradou za službu risk manažéra. V prípade, ak je klientovi žiadosť zamietnutá z dôvodu nedostatočnej garancie, nespotrebovaná časť poplatku je vrátená na účet klienta tak, ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Úhrada zálohového poplatku je prejavom vzájomnej dôvery a zároveň je to pre poskytovateľa finančných prostriedkov prvý signál, že klient je schopný uhrádzať svoje záväzky.  

      Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo mejlom. V prípade, ak sa nemôžete dotelefonovať, pošlite nám vaše tel. číslo, zavoláme. Formulár, kontaktné údaje, a mnoho ďalších informácií, nájdete v postranných boxoch.

Postup pri podávaní a schvaľovaní žiadosti:

  1. Pre podanie žiadosti je potrebná registrácia. Registráciu vykonáte KLIKNUTÍM TU  (Pri registrácii prvé dva riadky nevyplňujete. Budete ich používať na prihlásenie až po zaregistrovaní. Po zaregistrovaní, budete ihneď prihlásený na váš nový účet a  v tejto chvíli už môžete  podať žiadosť o úver.)
  2. Po registrácii si vyberiete úverový produkt, ktorý vám vyhovuje. Po výbere, vložíte do košíka. Máte tu možnosť výberu produktu, podľa požadovanej výšky a lehoty splatnosti.
  3. Po výbere produktu, odošlete Vašu žiadosť na spracovanie.
  4. Systém doručí na Vašu e-mailovú adresu, ktorú zadáte pri registrácii, e-mail s inštrukciami a kompletnými informáciami.
  5. Po úhrade zálohového poplatku, žiadosť postúpi na spracovanie risk manažérovi. Manažér Vám pošle na Vašu e-mailovú adresu, doplnkový dokument "Čestné vyhlásenie". Vy ho vyplníte a pošlete späť e-mailom. K Čestnému vyhláseniu je potrebné doložiť účtovnú evidenciu klienta aspoň za tri mesiace. Môžu to byť bankové výpisy, alebo účtové knihy, alebo iná evidencia príjmov, ktorá dokumentuje finančné príjmy.
  6. Po schválení úveru, najprv pošleme úverovú zmluvu na vašu e-mailovú adresu, aby ste sa mohli oboznámiť s textom zmluvy a prípadne ju pripomienkovať. Vtedy nám oznámite číslo bankového účtu, kam bude bankovým prevodom odoslaný úver. Nie je podmienkou, aby bol bankový účet na vaše meno.
  7. Po spätnom doručení, dokumenty finálne spracujeme, u nás vytlačíme a zašleme poštou na vašu adresu, alebo elektronicky, podľa formy podpisovania.
  8. Dokumenty podpíšete overeným podpisom. Môžete si zvoliť podpísať na notárskom úrade, obecnom úrade, alebo na matrike. V prípade, ak máte na občianskom preukaze elektronický podpis, môžu byť dokumenty podpísané KEP/ZEP. Inštrukcie k elektronickému podpisu nájdete KLIKNUTÍM TU
  9. Po tom, ako nám doručíte podpísané dokumenty, odošleme úver na bankový účet uvedený v úverovej zmluve. Finančnú hotovosť Vám prevedieme na bankový účet najneskôr do 48 hodín po podpísaní dokumentov (mimo dní pracovného pokoja)

  Komunikácia prebieha na zabezpečenom portáli, ktorý je chránený šifrovaním a používa pre toto zabezpečenie bezpečnostný certifikát. Nemusíte mať obavy, že Vaše údaje uvidí niekto neoprávnený.  Platnosť certifikátu si môžete ľahko overiť kliknutím na ikonku zabezpečenia na hornej, alebo spodnej lište. Zabezpečené stránky vždy začínajú  https://.... V tomto prípade sa v prehliadačoch zobrazujú aj doplnkové ikony, ktoré sú rôzne, podľa typu prehliadača. Ak poskytujete vaše údaje, vždy dbajte na bezpečnosť. Nikdy neposkytujte údaje, ako je rodné číslo, číslo bankového účtu, PIN a podobne.  My tieto údaje nikdy nežiadame.

--------------------------------------------------------------------------------Podnikateľské úvery
    Pri poskytnutí úveru je spísaná úverová zmluva. Táto úverová zmluva je v zmysle celkovej koncepcie Obchodného zákonníka a patrí medzi absolútne obchodné záväzkové vzťahy, čo znamená, že bez ohľadu na povahu zmluvných strán sa zmluva bude riadiť vždy Obchodným zákonníkom (Obch. Z. SK 513/1991 Zb.). Koncepcia úverovej zmluvy v Obchodnom zákonníku je všeobecnou úpravou, a preto špecifické úverové zmluvy ako zmluva o úvere sa bude subsidiárne riadiť tiež špeciálnou právnou úpravou úverových operácií v zákone o bankách, prípadne v zákone o stavebnom sporení.
    Podľa charakteristiky, sa zmluvou o úvere zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do sumy v zmluve uvedenej a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky - odplatu (§ 497 Obch.Z.SK).
     Zmluva o úvere vzniká už dohodou strán o jej obsahu a je teda zmluvou konsenzuálnou, predmetom ktorej môžu byť výlučne len peňažné prostriedky.
Nárok na poskytnutie peňažných prostriedkov je dlžník oprávnený uplatniť v lehote určenej v zmluve, pričom ak táto lehota nie je zmluvne určená, môže dlžník tento nárok uplatniť, dokiaľ niektorá strana poskytnutie úveru nevypovie (§ 500 ods. 1 Obch.Z.SK).

Spotrebiteľské úvery podľa zákona č. 129/2010 Z. z., neposkytujeme.